Garantievoorwaarden

INHUIS Plaza geeft op alle raamdecoratie en zonweringsproducten fabrieksgarantie op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten, mits deze producten op de juiste manier door een erkend installateur zijn geïnstalleerd en worden gebruikt. De garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper en is verschillend per leverancier en type product, zie hieronder het overzicht.

Zonwering en Rolluiken

Raamdecoratie

Verano5 jaar
Terrasoverkappingen Verano5 jaar
Luxaflex®2 jaar
Weinor2 jaar
INHUIS
Markiezen Nederland2 jaar
Losse zonwering-onderdelen1 jaar
LED verlichting2 jaar 
Somfy motoren en accessoires5 jaar

Blend3 jaar
House of Happiness / Vries3 jaar
Luxaflex®2 jaar volledig, 3 jaar gebrekkig*
Verano2 jaar
INHUIS2 jaar
Vadain3 maanden confectie, 1 jaar op stof
Bece2 jaar volledig, 3 jaar gebrekkig*
InsideGeen garantie op stof en confectie
Velux3 jaar
FAKRO2 jaar

Horren

Luxaflex® hordeuren5 jaar
Luxaflex® horgaas5 jaar
Unilux horconstructie5 jaar
Unilux horgaas en koorden1 jaar

Wat houdt de garantie in?

De verplichting van INHUIS Plaza is beperkt tot het repareren of vervangen van de defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare onderdelen. Gedurende de eerste twee jaar na aankoop bestaat de garantie uit de kosteloze reparatie of vervanging, met uitzondering van demontage en herinstallatie. Wanneer je hebt gekozen voor onze montageservice vallen deze kosten wel onder de garantie. Gedurende de volgende drie jaar is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen of onderdelen, maar vallen demontage, assemblage, herinstallatie en transportkosten buiten de garantie.

Garantie op montage en reparaties

Wanneer je gebruik maakt van de montageservice van INHUIS Plaza krijg je ook garantie op de montage. De garantie op montage bedraagt 1 jaar. De garantie die betrekking heeft op een reparatie bedraagt 3 maanden.

Voorwaarden​

Schade aan het product als gevolg van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige montage, verandering, verwijdering, herinstallatie, blootstelling aan weerselementen, motorisering, ongeval, misbruik en fouten of nalaten ten aanzien van meten, reiniging of onderhoud is uitgesloten van deze garantie. 

De garantie treedt in de plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheden en waarborgen. INHUIS Plaza is niet aansprakelijk voor directe schade anders dan zoals hierboven uiteen gezet, of voor welke indirecte, incidentele of vervolgschade, verliezen of onkosten dan ook. De garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument die in de toepasselijke wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

Producteigenschappen

De volgende producteigenschappen vallen buiten de garantie.

Houtproducten

Onze houtproducten zijn gemaakt van echt hout en de kleur kan iets afwijken van ons stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen door blootstelling aan zonlicht zijn karakteristiek voor echt hout en vallen buiten de garantie. Ruimtes met een hoge warmte- of vochtigheidsgraad kunnen het verouderingsproces versnellen en krom trekken van het hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten de garantie.

Stoffen

Stoffen kunnen eveneens afwijken van ons stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen van deze stoffen zijn evenmin gedekt door de garantie. 

Zonweringdoeken

Zonweringdoeken worden met de grootste zorg geproduceerd. Door de huidige stand van de techniek en de geldende milieueisen kan het voorkomen dat er beperkingen optreden welke niet te vermijden zijn. De beperkingen komen bij min of meer alle zonweringdoeken voor. Bekijk de producteigenschappen van zonweringdoeken.

Reparaties

Reparaties binnen de garantie:

Is jouw product kapot binnen de garantietermijn? Je kunt het product kosteloos opsturen naar onze reparatieafdeling. Na reparatie krijg je het gerepareerde of vervangende product kosteloos teruggestuurd. De afhandeling kan 4-6 weken duren, gerekend vanaf het moment dat wij het product ontvangen hebben totdat je het weer in huis hebt. 
Heb je gekozen bij je aankoop voor de INHUIS montageservice. Dan komen we de eerste twee jaar kosteloos langs om het product ter plaatse te repareren of te demonteren voor herstel.

Reparaties buiten de garantie:

Wil je een product laten repareren die buiten de garantie valt? De kosten voor reparaties zijn:€ 75,- voorrijkosten en € 20,- per kwartier arbeid, per monteur, exclusief onderdelen. Buitenzonwering reparaties worden altijd door 2 monteurs uitgevoerd.

Vragen? Bel naar 0180 555 900 of e-mail ons!